26.10.2010 12:39

Vařím s láskou na Setkání celiaků v Brně


 
Setkání celiaků v Brně, pořádané Klubem celiakie Brno, jste mohli navštívit v sobotu 23. října 2010 v prostorách Kongresového sálu na brněnském výstavišti. Hlavním cílem setkání bylo jako tradičně zprostředkovat nové poznatky odborníků – lékařů, biochemiků, ale i výrobců a distributorů bezlepkových potravin pacientům.

Akce, které se pravidelně účastní okolo 400 hostů, láká návštěvníky také na možnost nákupu bezlepkových potravin za velmi výhodné ceny. Tradiční sortiment zboží, ale i naprosté novinky zde nabízelo přes třicet vystavovatelů, a o jejich zboží byl opravdu velký zájem.

 

 

I my jsme zde měli svůj stánek, kde jsme návštěvníkům nabízeli kuchařskou kniku Vařím s láskou: bez lepku, mléka, vajec.

 

Odborný program

    V průběhu odborné části setkání přednášející představili své prezentace i videoprojekce a odpovídali na otázky spojené s celiakií a bezlepkovou dietou. Co se týče odborného programu, na pořadu byly tyto příspěvky:

    MUDr. František Jimramovský, primář Pediatrické kliniky Dětské nemocnice FN Brno, Černá Pole vystoupil s příspěvkem Nový pohled na diagnostiku celiakie, se zaměřením na začlenění genetického vyšetření do doporučených postupů při stanovení diagnozy celiakie a screeningového postupu

    Ing. Dana Gabrovská, vedoucí oddělení výživových látek, Výzkumný ústav potravinářský Praha, hovořila o Testování bezlepkových potravin pro výrobce, a to metodou ELISA. Diskuse k tomuto příspěvku se týkala například aktualizace platné legislativy stran značení obsahu lepku v potravinách.

    MUDr. Jitka Prokešová, IGEK FN Brno Bohunice prezentovala téma Celiakie – je pravidelná dispenzarizace nutná?

    MUDr. Daniel Bartušek, Radiologická klinika FN Brno Bohunice hovořil na téma Využití zobrazovacích metod, ultrazvuku u celiakie a příspěvek Genetická vyšetření u celiaků přednesla MUDr. Dana Maňasková, Centrum preventivní medicíny Praha.

    Prostor byl i pro firemní prezentace, kde jsme měli možnost prezentovat hostům kuchařku Vařím s láskou: bez lepku, mléka, vajec.

Další podrobnosti o celé akci Vám přineseme, jakmile vyzpovídáme Ing. Dalibora Ježorka, předsedu Klubu celiakie Brno.

 

Pozvánka na květnové Setkání celiaků v Brně

Pokud litujete, že jste se tohoto setkání nezúčastnili, šanci budete mít opět v květnu, kdy se podobné setkání, prezentované především jako prodejní akce bezlepkových výrobků za velmi výhodné ceny, koná.

 

Text: Zuzana Kobíková

Foto: Dr. Petr Přehnil

—————

Zpět